Սեպտեմբեր ամիս Գրականություն,հայոց լեզու

Սեպտեմբերի 2-6
Նախագծային ուսուցման ստուգատես

Սեպտեմբերի 9-13

Կարդա՛ Վիլյամ Սարոյանի   «Ծիծաղը» պատմվածքը:

.Վերլուծի՛ր, հիմնավորված շարադրի՛ր ընթերցածդ գործի գաղափարը, ընդգծի՛ր հեղինակի ասելիքը, ցույց տուր գործի  դաստիարակչական և ճանաչողական բնույթը։\

Այս պատմվածքի գլխավոր հերոսը՝Բենն էր: Բենի համար  կյանքը անիմաստ էր և անգույն, ամեն բան մռայլ ու տխուր էր : Երբեմն մարդիկ   ուղղակի պետք է  ծիծղեն,   ուրախանալ մանրուքներից: Եթե մարդ չի ժպտում ու չի ուրախանում և չի կարողանում հասկանալ,  որ կյանքը կարճ է և պետք է գնահատել ակնթարթը: Այն մարդը ով գույները չի տեսնում  նա իր կյանքը վերացում է դժգույն մի բանի:Բենի ուսուցչուհին նրան միշտ տխուր էր տեսնում և ցանկանում էր, որ Բենը ծիծաղի, ուսուցչուհին ստիպում էր տղային ծիծաղել, սակայն անգամ չէր էլ մտածում, որ պետք չէ մարդուն ստպել այն ինչը նա  չէր ուզում երբ մարդուն ինչ-որ բան ես ստիպում, ապա նա սկսում է հետ կանգնել, սկսում է ավելի չուզենալ ու իրա վիճակը ավելի է վատանում դրա համար պետք չէ մարդուն ստիպել:

1 Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով է կամ ե։
Այգեէտ, այժմեական, անէական, անպատեհ, առէջ, առօրեական,
անվրեպ, գոմեշ, գրեթե, դողէրոցք, ելևէջ, երբևէ, երբևիցէ,
էլեկտրաէներգիա, էմալե, ինչևէ, ինչևիցե, լայնէկրան, խեցի, կրետ,
հէկ, հապճեպ, հիպոթեզ, հյուլե, հնէաբան, մանանեխ, մանրէ,
միջօրեական, որևէ, որևիցե, պոեմ, սեթևեթել, վայրէջք, տիեզերք,
տոթակեզ, տրիոլետ, քրիստոնեական։

2. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով օ կամ ո։
Ականջօղ, ամանօրյա, ամենօրյա, անօգնական, անօթևան, անորոշ,
ապօրինի, արծաթազօծ, բացօթյա, բնօրրան, գազօջախ, գիշերուզօր,
գիշերօթիկ, զորք, լավորակ, կեսօր, հանապազորդ, հանապազօրյա,
հոգս, հօդս ցնդել, հոտնկայս, մեղմօրոր, մեղմորեն, միօրինակ,
նախօրոք, ոսկեզօծ, ջրօրհնեք, վաղորդայն, վաղօրոք, տասնօրյակ,
տարորոշել, տափօղակ, օրըստօրե, օրորել։

3. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ը տառը։
Ակնդետ, ակընթարթ, անակնկալ, անընդհատ, առընթեր,
առնչվել , գույնզգույն, դասընթաց, դասընկեր, երկընտրանք,
ինքնըստինքյան , լուսընկա, խոչընդոտ, կորնթարդ, համընկնել,
հյուրընկալ, ձեռնտու, ճեպընթաց, մերթընդմերթ, նորընտիր,
որոտընդոստ, սրընթաց, ունկընդիր։

Կարդա  Խուլիո Կորտասարի «Փոքրիկ դրախտը»

 1. Ընտրե՛ք այն միտքը, որը Ձեր կարծիքով  ստեղծագործության մեջ արտահայտված գաղափարներից է: Հիմնավորե՛ք Ձեր ընտրությունը.
 • իշխանությունները հոգ էին տանում ժողովրդի մասին,
 • իշխանությունները լուծել էին աղքատության խնդիրը,
 • այս պետությունը հիմնված էր խաբեության վրա,
 • իշխանությունը գտել էր երջանիկ լինելու գաղտնիքը:
 1. Ինչո՞ւ է ստեղծագործությունը կոչվում «Փոքրիկ դրախտ»: Ցո՛ւյց տվեք ստեղծագործության գաղափարի կապը վերնագրի հետ:

 

Այս պատմվածքում իշխանությունը փորձում էր խաբաության միջոցով  մարդկանց համոզելով  որ նրանք երջանիկ են և իրոք ժողովուրդը մատնվում էր և չէր էլ հասկանում, որ երջանկություն ասելով ուրիշ բան ես հասկանում  ամեն մարդ իր կարծիքը ունի երջանկություն ասելով  մենք  ամեն մեկս  ունենք մեր  զգացմունքը, որը  մենք արտահայտում ենք մեր եմոցիաներով: Երջանկություն ամեն մարդ հասկանում է իր ձևով այն ունի տարբեր իմաստներ:

Իմ կարծիքով այս պատմվացքի  վերնագիրը <<Փոքրիկ դրախտ>> է, քանի որ  իշխանությունը փորձում էր մարդկանց համոզել, որ մարդը երջանիկ է, որ այդտեղ ամեն բան այնքան հիասքանչ է, որ կարելի է անվանել դրախտ, սակայն այն փոքր է կոչվում, քանի որ իրականում երջանկության համար այդ ոսկե ձկնիկները շատ քիչ արժեք ունեն, իրականում մարդու երջանկությունը մեծ հասկացություն է և մարդը ինքը պետք է հասկանա, թե որն է իր երջանկությունը:

Մարիո Բենեդետի « Մարդիկ, որոնք ինձ դուր են գալիս»

 • Ընտրե՛ք «Ինձ դուր են գալիս մարդիկ…» շարքից երկուսը և մեկնաբանե՛ք:
 • Շարունակե՛ք «Ինձ դուր են գալիս մարդիկ…» շարքը (երկու միտք)՝ պահպանելով գրողի ոճը:

Ինձ դուր են գալիս ընկերասեր,բարի,սրտաբաց,խելացի նաև ինձ դուր են գալիս այն մարդիք որոնք ինձ լավ են հասկանում եմ եթե ես տխրում եմ ինչ որ բանից նրանք իմ դրության մեջ են ընկնում:Ինձ դուր են գալիս այն մարդիք որոնք միշտ քո հետ են և ամեն դժվարության ժամանակ նրանք քո հետ են:

Սեպտեմբերի 16-20

 • Մայրենի լեզու (գործնական քերականություն)

Գտնե՛լ, թե որ բառերի կազմության ժամանակ է կատարվել է ձայնավորի հնչյունափոխություն։

Միջնապատ- մեջ, միություն, գինեգործ, կիսալուսին-կես, թիավարել, վիպասան-վեպ, շինարարություն-շեն, հիվանդասենյակ, գիրանալ-գերգիտուն-գետ, վիրահատել-վերքվիճահարույց-վեճ,գիսավոր-գես, հիանալի, լիություն, զինագործ-զենքսիրավեպ-սերդիմաքանդակ-դեմք, կինոթատրոն։

2։ Գտնե՛լ, թե որ բառերի կազմության ժամանակ է կատարվել ի ձայնավորի հնչյունափոխություն։

Հնադարյան-հին, տնական, ջրավազան, ընչաքաղց-ինչք=ունեցվածք, ըղձական-իղձ, ընկուզենի, ազնվական-, գնորդ-գին, վեհապանծ, մտաբերել-միտք, լեռնագործ, հիմնադիր-հիմնել, լրագրեր, աղավնյակ-աղավնի, վիրակապ, քմային-քիմք, գարեհաց-գարի, ճգնել-ճիգ, թրթիռ, գունագեղ, միջանկյալ-միջին,նշաձև-նիշ, գրակա-գիր, թխամորթ, կրաման, նմանատիպ, սրտակից-սիրտ:

3։ Գտնե՛լ, թե որ բառերի կազմության ժամանակ է կատարվել ու ձայնավորի հնչյունափոխություն։

Բրդոտ-բուրդ, կարմրախայտ, բվեճ, թմբեր-թումբ, ըմպանակ, գնացուցակ, ջրամբար-ջուր, նշանագրություն, տնական-տուն, գթալ, ժողովրդական-ժողովուրդ, խճուղի, խմբակային-խումբ, մրգահյութ, խնկարկել-խունկտրտնջալ-տրտունջ, ոսկեգույն, սրել-սուր, գրականություն, աշխարհագրական, լրաբեր-լուր, ցորենահատ, առվակ-առու, մթնել-մութ, դյուրահալ, հնձել-հունձ:

4։ Գտնե՛լ, թե որ բառերի կազմության ժամանակ է կատարվել ը ձայնավորի հնչյունափոխություն։

Տնակ, մանկական, ծանրամարտ-ծանր, մանրադրամ-մանր, մտադրություն, մեղրահաց-մեղր, կիսակառույց, փոքրություն-փոքր, լրատվական, քաղցրահամ-քաղցր, սանրել֊սանր, ընձուղտ, եզրաշերտ֊եզր, լիտրաչափ֊լիտր, գլխաշոր֊գլուխ, ցուցափեղկ, վագրաձի֊վագր, լուսավորություն, դստրիկ, կպրագույն, լայնություն, բարձրություն֊բարձր, ծաղկաման, մետրանոց֊մետր, ծաղրանկար, սրամիտ, ժանրային֊ժանր։

Վարժություն 5։ Գտնե՛լ, թե որ բառերի կազմության ժամանակ է կատարվել երկհնչյունի հնչյունափոխություն։

Բուսական, հրեղեն, աստղանիշ, գուրծունեություն, ձնծաղիկ, նվիրատվություն, ալրաղաց, անկյունաչափ, բնավեր, գունատ, ձկնաբուծարան, դռնակ, եղջերափող, միութենական, մանկական, սառցարան, մրցավազք, մատենագիր, բուրավետ, հրակայուն, մշակութային, տարեվերջ, արնանման, առօրեական, այգեպան, մթերային, զգուշություն։

 • Հորինի՛ր որևէ պատմություն «Ես և համակարգիչը»:
 • Մայրենի լեզու (գործնական քերականություն)

Որևէ ձայնավորի և յ կիսաձայնի արտասանական զուգակցումը կոչվում է
երկհնչյուն։ Ժամանակակից արևելահայերենի երկհնչյուններն են՝
այ — լայն, վայր յա — դայակ, եղյամ
ույ — նույն, լույս յու — սյուն, նյութ
էյ (եյ) — թեյ, սեյսմիկ յէ (յե) — երազ, հայելի
օյ (ոյ) — խոյ, Նոյ յօ (յո) — արդյոք, յոթ
յի — տղայի, խաղայի յը — հայը, բայը։

Ես սիրում եմ զբաղվել համակարգիչով որովհետև համակարգիչը դա իմ բան է որը գիրի ամենինչ և դու կարող ես համակարգչից ստանալ շատ գիտելիքներ տեղեկություններ դու կարող ես  իմանալ անպիսզի բաներ որոնք քո շրջապատը չգիտի դու կարող ես համակարգչով կարդալ խաղալ ստեղծել խաղեր դա քո ընտրելիքն է բայց նաև համակարգիչը ունի վատ կողմեր որովհետև դու կարող ես համակարգիչով գիտելիք ստանալուց դուրս շատ երկար խաղալ և մոռանալ ուրիշ բաների մասին և ամեն օր այդ գործողությունները անելուց հետո դու կարող ես կուրանալ դրա համար էլ պետք չէ շատ նաստել համակարգչի դիմաց իսկ եթե նստում ես պետկ է այն որտկագործես լավ:

 

Կարդա՛ Վիլյամ Սարոյանի «Գեղեցիկ, սպիտակ ձիու ամառը» պատմվածքը:

Մի քանի նախադասությամբ ներկայացրու՛ քո վերաբերմունքը. ի՞նչ ես մտածում,  արտահայտի՛ր քո վերաբերմունքը կատարվող գործողությունների վերաբերյալ:

Կաին երկու տղա նրանք շատ դժվարությամբ էին ապրում բայց նրանք հայտի էին իրենց արժանիքներով՝իրենց ազնվությամբ և  ճշմարտախոսությամբ: Մի օր  Այդ երկու տղաները գողացան  մի սպիտակ ձի՝ գցելով իրենց ընտանիքի պատիվը Նրանք այդ ձին հեծնում էին,  վայելում էին նրա հետ անցկացրած ամեն մի պահը, սակայն երբ այդ ձիու տերը սկսեց խոսել իրենց ընտանիքի  արժանապատվության մասին, տղաները սկսեցին հասկանալ իրենց սխալը և հետ վերադարձրեցին  ձին, որը շատ ճիշտ քայլ էր և նրանք հասկացան որ իրենց ընտանիքի պատվից առավել ոչինչ չկա:

Սեպտեմբերի  23-30

Կոմիտասյան օրեր

Նախագիծ «Իմ Կոմիտասը»

Մայրենի լեզու (գործնական քերականություն)

Կոմիտաս

Կոմպոզիտոր, երաժշտագետ, երաժիշտ-բանահավաք, երգիչ, խմբավար, մանկավարժ Կոմիտասը հայ ազգային կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադիրն է:
Սողոմոն Գևորգի Սողոմոնյանը ծնվել է 1869 թվականի սեպտեմբերի 26-ին (հոկտեմբերի 8-ին) Թուրքիայի Քյոթահիա քաղաքում`   երաժշտասեր մի ընտանիքում: Նա մեկ տարեկանում զրկվում է մորից, իսկ տասը տարեկանում կորցնում է հորը:
Ապրում է իր տատի հետ մինչև 1881 թվականը, երբ իրենց հայկական թեմի առաջնորդը գնում է Էջմիածին եպիսկոպոս օծվելու համար։ Գևորգ Դ Կաթողիկոսն առաջնորդին պատվիրում է, որ նա իր հետ մեկ որբ երեխա բերի Էջմիածնի վանքում կրթություն ստանալու համար:
Նա գնում է Էջմիածին և այնտեղ իր զարմանահրաշ երգով մեծ տպավորություն է գործում կաթողիկոսի վրա։ Ի վերջո, 20 թեկնածուների միջից ընտրվում է Սողոմոնը։ 1890 թվականին դառնում սարկավագ, 1893 թվականին ավարտում է Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը։ Նրան շնորհվում է աբեղայի աստիճան և տրվում 7-րդ դարի նշանավոր բանաստեղծ, շարականների հեղինակ Կոմիտաս կաթողիկոսի անունը։
Ճեմարանում Կոմիտասը նշանակվում է երաժշտության ուսուցիչ։ 1895 թվականին նրան տրվում է վարդապետի աստիճան։ Նույն թվականի աշնանը Կոմիտասը մեկնում է Թիֆլիս՝ երաժշտական ուսումնարանում սովորելու։ Հանդիպելով Պետերբուրգի կոնսերվատորիայում կրթություն ստացած կոմպոզիտոր Մակար Եկմալյանին`   փոխում է իր մտադրությունը և վերջինիս մոտ ուսումնասիրում ու յուրացնում հարմոնիայի դասընթացը։
Կաթողիկոսի բարեխոսությամբ թոշակ ստանալով հայ խոշոր նավթարդյունաբերող Ալեքսանդր Մանթաշյանից՝ Կոմիտասը մեկնում է Բեռլին, ուր արձանագրվում է «Կայզեր Ֆրիդրիխ Վիլհելմ» համալսարանում և երաժշտական ուսումնասիրություն կատարում Ռիխարդ Շմիդտի ղեկավարությամբ: 1899թ.-ին վերադառնում է Էջմիածին և սկսում ղեկավարել տղամարդկանց բազմաձայն երգչախումբը։
Ճամփորդում է երկրի բոլոր շրջանները, գյուղերը`   փնտրելու զանազան ժողովրդական երգեր և պարեր։ Այսպիսով, նա հավաքում է մոտավորապես 3000 երգ, որոնց մեծ մասը հարմարեցված էր երգչախմբով երգելուն։
Կոմիտասի գլխավոր աշխատանքն իր «Պատարագն» է, որը մինչև այսօր առկա է եկեղեցու ծիսակատարության մեջ։ Պատարագի մշակումը նա սկսել էր 1892 թվականին, բայց երբեք չավարտեց Առաջին համաշխարհային պատերազմի բռնկման պատճառով։ «Պատարագ»-ն առաջին անգամ հրատարակվել է 1933 թվականին Փարիզում և առաջին անգամ ձայնագրվել է 1988 թվականին Երևանում։
Կոմիտասն առաջին ոչ եվրոպացին էր, որն ընդունվեց Միջազգային երաժշտական ընկերություն։ Նա բազմաթիվ դասախոսություններ և կատարումներ էր ունենում ամբողջ Եվրոպայում, Թուրքիայում և Եգիպտոսում՝ ներկայացնելով մինչև այդ ժամանակը շատ քիչ ճանաչված հայկական երաժշտությունը։ 1910 թվից հետո նա ապրել և աշխատել է Պոլսում։
Այնտեղ նա հիմնել է 300 անդամից բաղկացած «Գուսան» երգչախումբը։ 1915 թվականի ապրիլ 24-ին նա շատ ուրիշ հայ մտավորականների պես ձերբակալվել է և հարկադրված քայլել աքսորի ճամփաներով դեպի Արաբիայի անապատները։ Նրա լավ ընկերները՝ թուրք բանաստեղծ Էմին Յարդաքուլը և ամերիկյան դեսպան Հենրի Մորգենթաուն, միջամտել են, և Կոմիտասն ազատվել է։
Նա տեղափոխվել է Փարիզ, որտեղ էլ մահացել է հոգեբուժական կլինիկայում 1935 թվականին։ Հաջորդ տարի նրա աճյունը փոխադրվել է Երևան։ 1950-ական թվականներին Կոմիտասի ձեռագրերը նույնպես փոխադրվել են Փարիզից Երևան։ Այսօր Երևանի երաժշտական կոնսերվատորիան կրում է Կոմիտասի անունը։

1. Դո՛ւրս գրել այն բառերն ու բառաձևերըորոնցում երկհնչյուն
կաև ընդգծե՛լ երկհնչյունը:

 • Գարունդ հայերեն է գալիս,
  Ձյուներդ հայերեն են լալիս….
 • Լույսը յոթ անգամ չեմուչում արեց,
  Յոթ թռչուն պոկվեց յոթ բարդու ճյուղից…
 • Հայաստան ասելիս այտերս այրվում են,
  Հայաստան ասելիս ծնկներս ծալվում են,
  Չգիտեմ՝ ինչո՞ւ է այդպես։
 • Ծանր նստել է քարափը ձորում,
  Հյուրընկալ տերը մանկության ձորի։
 • Ամպե՛ր, արծիվնե՛ր, կաքավնե՛ր համեստ
  Եվ թափառական ուլե՛ր քարայծի,
  Մի՛ չարաշահեք բարությունը մեծ
  Ու համբերությունն այս մեծ քարափի։
  Թողե՛ք՝ նա մի քիչ ինքն իր հետ մնա,
  Իր ներսը նայի, և ով իմանա,
  Գուցե թե սրտից մի աղբյուր հանի
  Կամ թե այնպիսի մի հարստություն,
  Որ ուրիշ քարափ աշխարհում չունի։
 • 2.Արտագրե՛լ՝ լրացնելով երկհնչյունները։
  Առավոտյան, ծովեզրային, այծյամ, արդ….ք, մատյան, առյուծ, բազմամյա,
  ստորոգյալ, լուսնյակ, կոր…ն, եղյամ, սայթաքել, կայսր, եռամսյակ, լռակյաց, գործունյա, դղյակ, ծննդյան, կղզյակ, մշակույթ, անասնաբույժ, մեղվաբույծ,
  համբույր, եղջյուր, թեյաման, սառուցյալ, նյութ, ձեթ, կույտ, շաբաթօրյակ,
  հ…սն։
  3.Դո՛ւրս գրել այն բառերըորոնցում մեկից ավելի
  երկհնչյուն կա։
  Արտաժամյա, պայթյունհայություն, օտարերկրյա, գյուղական, միջանկյալ,
  մայրությունայժմյան, մագաղաթյա, ներքոհիշյալ, կայունություն, արքայորդի,
  հարյուրամյալայնություն, հարաբերյալ, վայրագություն, գրաբարյան, մետաքսյա,
  յուրային։
  4. Որոշե՛լ տրված բառերից յուրաքանչյուրի ձայնավորների
  ու բաղաձայնների քանակը։
  Ակունք-երկու ձայնավոր, երեք բաղաձայն, բարձունք-հինգ բաղաձայն,, երկու ձայնավոր, խճանկար-հինգ բաղաձայն, մեկ ձայնավոր, անդունդ-երկու բաղաձայն, երկու ձայնավոր, հրաժեշտ-երկու ձայնավոր, հինգ բաղաձայն, պայթյուն-երկու ձայնավոր, չորս բաղաձայն, դաստիարակ-հինգ բաղաձայն, երկու ձայնավոր,
  մանրէ-երկու ձայնավոր, երեք բաղաձայն, սրբատաշ-հինգ բաղաձայն, մեկ ձայնավոր, հյուլե-երկու ձայնավոր, երեք բաղաձայն, անընդհատ-երկու ձայնավոր, չորս բաղաձայն, սրընթաց-երկու ձայնավոր, հինգ բաղաձայն, մերթընդմերթ-երկու ձայնավոր, յոթ բաղաձայն, մտավոր-երկու ձայնավոր, չորս բաղաձայն,
  դազգահ-մեկ ձայնավոր, չորս բաղաձայն
 • 5.  Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով յաիաեա։
  Հեքիաթ, ակացիա, բամիա, այծյամ, էներգիա, Անդր ս, եղյամ,
  էքսկուրսիա, խավիար, կղզյակ, Սուքիաս, կրիա, միլիարդ, վայրկյան, Բենջամին,
  մումիա, Սիսիան, փասյան, միմիյանց, Արաքսյա, դաստիրակ, լյարդ, քիմիա,
  օվկիանոս, անցյալ, Ազարյա, Անանյա, Եղյամ, Եղ….զար, Երեմիական, հեծյալ,
  Զաքարյան, Մարիամ, Ամալյա, Օֆելյա։
  6.  Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով յոիոեո։
  Ամբիոն, աքսիոմ, բրաբիոն, լեգիոն, հետիոտն, արդյոք, մարմարիոն,
  թեորեմ, մեդալիոն, միլիոն, ակորդեոն, չեմպիոն, պանսիոնատ, Սրապ,
  տրիլիոն, օրիորդ ավիացեանտ, ինդուկցիոն, ամիոբա, քամելիոն։
  7. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության գրելով յ տառը։
  Կայուն, հայելի, Միքայել, զրոյական, էություն, նայել, վայելել,
  գայիսոն, էակ, ատամնաբուժ, Ռաֆայել, միայն, պոեմ, պոետ,
  միասին, հիանալ, թեյել, խնայել, հիանալ, որդիական

Կարդալ Վ. Սարոյանի «Կարճ պատմվածքները»  վերլուծել դրանցից մեկը` պատասխանելով հետևյալ հարցերին.
Դուր եկած հատվածները դո՛ւրս գրիր:

Բառային աշխատանք

Հերոսի մասին  գրի՛ր կարծիք. ինչպիսի՞ն է` արդարացնո՞ւմ ես, հավանո՞ւմ ես, մեղադրո՞ւմ ես….

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

Նահապետ Քուչակի ծնունդը ենթադրաբար դրվում է 1490-ական թվականների սկզբներին, իսկ մահը, համաձայն հայրենի գյուղի սուրբ Թեոդորոս եկեղեցու պատի տակ պահպանված շիրմաքարի արձանագրության, եղել է 1592 թվականին։

Նահապետ Քուչակը հայ առաջին աշուղ-երգիչներից է: Այդ են վկայում պահպանված ժողովրդական զրույցները և նրա Նահապետ վարպետ պատվանունը: Հայրեններից բացի՝ Քուչակի անունով պահպանվել են շուրջ մեկ տասնյակ գրավոր ու բանավոր սիրային, կրոնական, բարոյախրատական, աշուղական երգեր՝ հայերեն և թուրքերեն:

Քուչակյան հայրենները հիմնականում սիրո երգեր են: Հեղինակն իր սիրտը համարում է սիրո օրրան կամ ակունք, որից բխում է սերը և տարածվում աշխարհով մեկ.

Երբ սերն ի աշխարհ եկավ,
եկավ իմ սիրտըս բնակեցավ,
Ապա իմ սրտես ի դուրս՝
երկըրե երկիր թափեցավ…

Հայրեններ

1.Ես աչք ու դու լոյս, հոգի,
առանց լո´յս` աչքըն խաւարի.
Ես ձուկ ու դու ջուր, հոգի,
առանց ջո´ւր` ձուկըն մեռանի.
Երբ զձուկն ի ջրէն հանեն
ւ’ի այլ ջուր ձըգեն, նայ ապրի,
Երբ զիս ի քենէ զատեն,
քան զմեռնելն այլ ճար չի լինի:

2.Քանի~ ու քանի~ ասեմ.
«Զիմ եարին կապան կարեցէք.
Արեւն իւր երե´սք արէք,
զլուսընկան աստառ ձեւեցեք.
Թուխ ամպն այլ բամպակ արէք
ւ’ի ծաւեն դերձան քաշեցէք.
Աստղերն այլ կոճակ արէք,
զիս ի ներս ողկիկ շարեցէք»:

3.Երբ սէրն ի յաշարհս եկաւ, եկաւ իմ սիրտս բնակեցաւ

Հապա յիմ սրտէս ի դուրս յերկրէ յերկիր թափեցաւ

Եկավ ի գլուղս ելեւ, ի ըղեզս ելաւ թառեցաւ:

Աչիցս արտասուք ուզեց, նա արիւն ի վար վաթեցաւ:

Առաջադրանքներ

1.Բլոգում էջ բացել` «Նահապետ Քուչակ»

2.Համացանցից ձեռք բերել տեղեկություններ, դիտել ձայնահղումը: Մի քանի նախադասությամբ արտահայտել կարծիք դիտած տեսանյութի մասին:

3. Հայրենները սովորել անգիր:

Գործնական քերականության դասաժամին- տեքստային աշխատանք , էջ 110., 336,337

Մայրենիի դասաժամին -էջ 35, 110, 111, 112,113, 114

Մայրենի լեզու (գործնական քերականություն)

Գործնական աշխատանք

Շատ ու շատ դարեր առաջ սաղար-ախիտ անտառում հանդիպեցին ծառերի ար-ա կաղնին ու հավքերի ար-ա արծիվը: Շուրջը տարածած հզոր ճյուղերը՝ կանգնած էր կաղնին՝ ամբողջովին կանաչ, փար-ամ տերևներով զար-արված: Խրո-տ ու երկնահու- կաղնին իշխում էր բոլորի վրա՝ հաստաբեստ ճյուղերի հով-անու տակ պահելով անտառի՝ իր համեմատությամբ գա-ա- թվացող բնակիչներին: Արծիվը՝ բարձրաբեր- քարակա-կա-ների, լերկ լեռնագագաթների վեհապան- տիրակալը, բացած հսկայական թևերը, գիշատիչ աչքերով նայեց կաղնուն և մագիլներով բռնելով ճյուղերից՝ քմծիծաղով ասաց.
— Տեսնում եմ՝ հպարտ ես ու ա-բարտավան: Չլինի՞ կարծում ես, թե տիեզերքի տիրակալն ես: Նայի՛ր՝ ով է կանգնած քո առաջ, և խոնար-վի՛ր: Դարերն անգամ վախենում են ինձանից, և այն ժամանակ, երբ քո տեղում արմատներ- էլ չեն լինի, ես՝ ահեղ ար-աս երկնքի, դեռ կսավառնեմ բարձ-ունքներում:
— Մի՛ պարծենա այդպես,- բա-բա-եց կաղնին՝ արհամար-անքով նայելով արծվի՝ կրակի պես բոցկլտուն աչքերին:
— Գոռո՛զ արծիվ, ժամանակը ցույց կտա:

1.Շարունակի՛ր և ամբողջացրո՛ւ կաղնու խոսքը՝ ուղղված արծվին:

2.Ի՞նչը դուր չեկավ քեզ արծվի պահվածքում և ինչո՞ւ: Կարծիքդ հիմնավորի՛ր 1 նախադասությամբ:

3.Տեքստում գործածված մագիլ, սավառնել, լերկ բառերին գրի՛ր երկուական հոմանիշ:

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s